Βιολογικές τουαλέτες

Οι βιολογικές και οικολογικές φορητές τουαλέτες είναι πλέον προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν αυξητική ζήτηση από ενδιαφερόμενους χρήστες.

Κατατάσσονται δε σε δύο τύπους τουαλετών:
• Τις γνωστές καμπίνες των γνωστών μας «χημικών τουαλετών» με τα αξεσουάρ τους και τη λεκάνη με την ενσωματωμένη δεξαμενή ακαθάρτων – λυμάτων.
Στην περίπτωση της βιολογικής – οικολογικής τουαλέτας αντί για το σύνηθες «χημικό» που χρησιμοποιείται στη δεξαμενή ακαθάρτων για τη διάσπαση των λυμάτων, χρησιμοποιείται «βιοδιασπόμενο» οικολογικό υγρό.

• Ο δεύτερος τύπος βιολογικών – οικολογικών κινητών τουαλετών αφορά σε τουαλέτες που διαθέτουν δεξαμενή ακαθάρτων ειδικού τύπου. Η δεξαμενή αυτή λειτουργεί ως κομποστοποιητής.
Από τα λύματα παράγεται, σε συγκεκριμένες συνθήκες, βιολογικό λίπασμα που διατίθεται στη λίπανση εδάφους. Οι βιολογικές – οικολογικές τουαλέτες χρησιμοποιούνται σε εξοχικές κατοικίες, φυλάκια, καταφύγια, αρχαιολογικούς χώρους κ.α.